Místní knihovna Stará Říše

Kontakt

Místní knihovna Stará Říše
Stará Říše 105
588 67

Knihovnice: Soňa Pokorná
www.stararise.cz/mistni-knihovna